• Tevékenységünk
 • Katalógus
 • A Gyűjtemény folyóirat-állománya
 • A magyar nyelvű filozófiai irodalom adatbázisa
 • A Gyűjtemény könyvsorozata
 • Kiadói, fordítói és szakirodalmi munkaprogramjaink
 • Magyar filozófiai recepció
 • Digitális kortörténeti dokumentumok 1945-1990
 • A 80-as évek szegedi egyetemi hallgatói mozgalmai
 • Kéziratok, hagyatéki anyagok
 • Linkek, szakirodalmi szövegek
 • Hírek, információk
 • Archívum
 • Munkatársaink
 • English version

 

A Gyűjteményt 1985-ben a JATE BTK néhány fiatal oktatója és hallgatója hozta létre legálisan nem elérhető társadalomelméleti, eszme- és politikatörténeti munkák, illetve emigráns és szamizdat kiadványok gyűjtésére. 1990 után a Gyűjtemény profilja kibővült, s ettől kezdve a határokon túli magyar kisebbség és a Közép- és Délkelet Európában élő nemzeti és etnikai kisebbségek történetének és jelenének a dokumentálását és kutatását, továbbá a vonatkozó társadalomelméleti, politika- és eszmetörténeti szakirodalom gyűjtését is feladatának tekinti.

 

A Gyűjtemény katalógusa közel 9 000 bibliográfiai cím, illetve 11 000 kötet adatait tartalmazza. A Gyűjtemény nyilvános része az I. emeleti olvasói tér ún. „öböl” részében található. A Gyűjtemény részét képezi a Jonathan Sunley-Gyűjtemény mintegy 800 angol nyelvű, elsősorban Közép- és Délkelet Európa 19-20. századi történetére vonatkozó kötete.

 

A Gyűjtemény önálló kutatási, illetve kiadói programokat is működtet, így például A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai címen könyvsorozatot jelentet meg, illetve A magyar nyelvű filozófiai irodalom elektronikus adatbázisa néven szakirodalmi adatbázist fejleszt.

 


 


Utolsó frissítés: 2013. június 13.